Mac 911

Bugs & Fixes: Failure to launch bugs

sad Mac