Mac 911

Bugs & Fixes: Two Mountain Lion bugs that crash apps

sad Mac